Kinijos mėlynojo vandenyno strategijos versija. mėlynasis proveržis | mphoto.lt

Indėlis siekiant užimtumo, inovacijų, klimato kaitos švelninimo ir energetikos tikslų Mūsų jūros ir vandenynai gali būti svarbus švarios energijos šaltinis.

kinijos mėlynojo vandenyno strategijos versija

Atsinaujinančioji jūros energija — jūros vėjo ir vandenynų energija[1] — ES teikia galimybių skatinti ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas, didinti energijos tiekimo saugumą ir konkurencingumą pasitelkus technologijų inovacijas. Taip pat kinijos mėlynojo vandenyno strategijos versija į šios daug žadančios naujos technologijos perspektyvas ir pateikiami veiksmų plano jos potencialui atskleisti metmenys.

1. Geriausias dvejetainių parinkčių brokeris - Vakaru-ekspresas

Tvariai naudoti ekonominį mūsų jūrų ir vandenynų potencialą — pagrindinis ES jūrų politikos[4] siekis. Vandenynų energetikos sektorius neseniai išskirtas Komisijos mėlynojo augimo strategijoje[5] kaip viena iš penkių mėlynosios ekonomikos plėtros sričių, padedančių skatinti darbo vietų kinijos mėlynojo vandenyno strategijos versija pakrančių vietovėse.

Kitose Komisijos iniciatyvose, kaip antai komunikatuose dėl energetikos technologijų ir inovacijų[6] ir Atlanto veiksmų plano[7], pripažįstama vandenynų energetikos svarba ir siekiama skatinti bendrus mokslinius tyrimus ir plėtrą bei tarpvalstybinį bendradarbiavimą, kad būtų skatinama jos plėtra.

Gravitas: French nuclear submarine patrols South China Sea

Rengiant prie šio komunikato pridedamą poveikio vertinimą atlikti moksliniai tyrimai ir surengtos konsultacijos rodo, kad papildoma parama šiam besikuriančiam sektoriui ES duotų svarbios ekonominės ir ekologinės naudos. Poveikio vertinime išryškinti šie dalykai: · pasaulio vandenynų energijos ištekliai viršija mūsų dabartinį ir numatomą būsimą energijos poreikį.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Daugiausia galimybių plėtoti vandenynų energetiką ES yra Atlanto pakrantėje, tačiau jų taip pat yra Viduržemio ir Baltijos jūrų baseinuose ir atokiausiuose regionuose. Naudodama šiuos vietos išteklius, ES būtų mažiau priklausoma nuo elektros energijai gaminti naudojamo iškastinio kuro, didėtų jos energijos tiekimo saugumas. Tai itin svarbu salų valstybėms ir regionams, kuriems vandenynų energetika padėtų savarankiškai apsirūpinti energija ir atsisakyti brangios iš dyzelino gaminamos elektros energijos; · vandenynų energetikos sektorius gali tapti svarbia mėlynosios ekonomikos dalimi, kuria skatinamas ekonomikos augimas pakrančių regionuose ir toliau nuo kranto esančiose vietovėse.

Galėtų susiformuoti visos Europos tiekimo grandinės, nes plėstųsi pramonė — rastųsi tiek novatoriškų MVĮ, tiek didesnių gamybos bendrovių, turinčių reikiamų gebėjimų, pavyzdžiui, ne tik laivų statybos, mechanikos, elektros ir jūrų inžinerijos, bet ir poveikio aplinkai vertinimo arba sveikatos ir saugos vadybos. Taip pat tikėtina didesnė specializuotų laivų paklausa.

mėlynasis proveržis

Jie būtų statomi Europos laivų statyklose; · šiuo metu Europos pramonė pasaulinėje vandenynų energijos rinkoje užima tvirtą padėtį. Tai liudija tas faktas, kad dauguma technologijų kūrėjų įsikūrę Pažangių ateities sistemų bendros prekybos llc. Vis dėlto tikėtina, kad didės konkurencija su Kinija, Kanada ir kitomis pramoninėmis kinijos mėlynojo vandenyno strategijos versija.

kinijos mėlynojo vandenyno strategijos versija

Sudariusi sąlygas šiam sektoriui suklestėti dabar, ateityje ES galėtų užimti didelę rinkos dalį. Pasinaudojusi mokslinių tyrimų ir plėtros inovacijomis, ES turėtų galimybių eksportuoti ir technologijas, ir žinias. Todėl svarbu užtikrinti, kad ES pramonė išlaikytų savo pirmavimo pasaulyje pozicijas; · vandenynų energetika teikia galimybių kurti naujas aukštos kokybės darbo vietas projektų rengimo, detalių gamybos ir valdymo srityse.

Poveikio vertinime pateiktais apytikriais darbo vietų skaičiavimais, iki m. Pagal optimistiškesnes kitų šaltinių prognozes iki m. Didelė dalis šių užimtumo didinimo galimybių rastųsi Atlanto pakrantės vietovėse, kurios šio metu kenčia nuo didelio nedarbo; · Stiprinant vandenynų energetiką būtų prisidedama prie Europos išmetamojo anglies dioksido kiekio mažinimo tikslų įgyvendinimo.

Ekonomiškai veiksmingai plėtoti visus mažo anglies dioksido kiekio energijos išteklius bus svarbu siekiant įvykdyti ES įsipareigojimą iki m. Vandenynų energija galėtų padėti subalansuoti elektros energijos iš kitų atsinaujinančiųjų energijos išteklių — vėjo ir saulės energijos — tiekimą, kad į elektros energijos tinklą atsinaujinančioji energija būtų tiekiama nuolat.

52014DC0008

Todėl vandenynų energetika būtų vertinga ES energetikos politikos ką reiškia akcijų opcionų gavimas · įrenginiai, kuriais išgaunama vandenynų energija, paprastai yra visiškai ar iš dalies nugramzdinti po vandeniu, todėl nedarko vietovaizdžių. Kadangi galimybės plėsti atsinaujinančiąją energetiką sausumoje varžomos, jūrų erdvė teikia galimybių spręsti su poveikiu vietovaizdžiams susijusius visuomenės pritarimo klausimus, kurie gali kliudyti plėtoti atsinaujinančiąją energetiką sausumoje.

Dabartiniai atsinaujinantieji jūros energijos ištekliai Dabartinis vandenynų energetikos sektorius kartais lyginamas su pirmųjų jūros vėjo jėgainių plėtra XX amžiaus 9-ajame ir ajame dešimtmetyje. Nuo to laiko vėjo, taip pat ir jūros vėjo, energetikos sektorius, remiamas tikslingomis politinėmis priemonėmis tiek valstybių narių, tiek ES lygmeniu, proporcingai augo.

Dienos kadras

Per pirmuosius šešis m. Numatoma, kad iki m. Dėl tobulinamų technologijų ir ankstyvuoju plėtros etapu teikiamos papildomos valstybių paramos vandenynų energetikos sektoriaus plėtra ilgainiui galėtų būti panašaus masto kaip jūros kinijos mėlynojo vandenyno strategijos versija energetikos sektoriaus.

Šiuo metu vandenynų energetika yra dar visai nauja pramonės šaka, o bangų ir potvynių jėgainių technologijos yra gerokai tobulesnės už kitas. Šiuo metu ES bangų ir potvynių jėgainių įrengtoji galia yra 10 MW[12] — palyginti su prieš ketverius metus buvusiais 3,5 MW, ji išaugo beveik tris kartus.

Dauguma šių projektų, vykdomų JK, Ispanijoje, Švedijoje ir Danijoje, yra ikiprekybiniai, jais demonstruojamas bandomų įrenginių patikimumas ir patvarumas.

Ko labiausiai pasigendate per karantiną?

Jei visi šie projektai būtų įgyvendinti, būtų galima tiekti elektros energiją daugiau kaip 1,5 mln. Kita daug žadanti koncepcija — plūdriosios jūros vėjo jėgainės. Dėl gilaus Atlanto vandenyno dugno prie pakrančių įrengti jūros vėjo jėgaines pritvirtintu pagrindu pernelyg brangu. Šiuose vandenyse ekonomiškesnis sprendimas būtų prie dugno inkaru pritvirtinta plūdrioji platforma.

kinijos mėlynojo vandenyno strategijos versija

Šiuo metu veikia dviejų parodomųjų projektų plūdriosios jūros vėjo jėgainės — Portugalijoje ir Norvegijoje. Vandenynų šiluminės energijos konversijos angl. Įrengus tokius įrenginius vietoje, būtų galima patenkinti salų geriamojo vandens, aušinimo ir elektros energijos poreikį.

Šiuo metu galimybių studijos rengiamos Martinikoje ir Reunjone. Nors vandenynų energijos gavybos įrenginių skaičiai, palyginti su jūros vėjo energetikos sektoriaus skaičiais, yra kuklūs, verslo susidomėjimas šiuo sektoriumi didėja — įsitraukia vis daugiau didelių gamybos ir energijos tiekimo įmonių.

NAUJAUSI KOMENTARAI

Paskutiniame vandenynų energetikos vizijos dokumente nurodoma, kad sektorius geriau pasiruošęs nustatyti savo poreikius ir suvaržymus ir rasti sprendimų jiems įveikti. Per pastaruosius septynerius metus privatusis sektorius investavo per mln. Šios investicijos ir toliau didės, jeigu bus sudarytos palankios sąlygos įrenginiams tobulinti. Teikiama parama Vėjo ir saulės energetikos sektorių augimas pastaraisiais metais aiškiai rodo, kad suderintomis tinkamų politikos ir finansavimo sistemų diegimo pastangomis galima paskatinti pramonę duoti rezultatų.

kinijos mėlynojo vandenyno strategijos versija