Pirkimo galimybės sandėlyje

Main Navigation

Norėdami įsigyti kitokio dizaino, spalvų ar matmenų baldus, prašome kreiptis tel. Bendrosios nuostatos 1. Pirkėjas — veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių ar paslaugų šioje E-parduotuvėje. Pirkimo-pardavimo sandoriams, atliekamiems E-parduotuvėje, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

pirkimo galimybės sandėlyje

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jomis remiantis jis turi teisę pirkti prekes E-parduotuvėje.

Pirkti baldus E-parduotuvėje turi teisę: 1. Draudžiama: 1. Prekė gali skirtis nuo prekės, parodytos nuotraukoje.

Nuotraukoje gali būti detalių, kurių nėra prekės komplekte. Pirkėjo teisės 2. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes E-parduotuvėje, vadovaujantis šiomis sąlygomis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis LR Ūkio ministro įsakymu Nr. Pirkėjo įsipareigojimai ir atsakomybė 3. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir papildomų paslaugų pristatymo, užnešimo, surinkimo ir kt. Jeigu Pirkėjo duomenys, pateikti pirkimo metu užsakymo formoje, pasikeičia, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti nusiųsdamas informaciją adresu info lauksva.

Pirkėjas atsako už registracijos metu užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. Pateikus neteisingus duomenis, kliento galimybės naudotis E-parduotuve bus ribojamos.

Nurodydamas savo duomenis, Pirkėjas turi naudoti lietuviškas raides. Vardų, pavardžių, vietovių pavadinimai privalo prasidėti didžiąja raide. Būtina pateikti tikslų gyvenamosios vietos adresą — tai reikalinga ne tik pristatant prekes, bet ir formuojant sąskaitą.

Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės ir prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei: 7.

Pirkėjas įsipareigoja laikytis šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles, sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo E-parduotuvėje tikslais.

Funkcionalumas: Prekių užsakymų valdymas skirtas užsakymų tiekėjams siuntimui. Prekių užsakymai formuojami priklausomai nuo gautų užsakymų ir turimų prekių likučių sandėlyje. Užsakomų prekių rodymas; Geriausio tiekėjo pasiūlymas ir kainoraštis; Standartinės užklausimų ir užsakymų tiekėjams formos; Galimybė prie tiekėjo fiksuoti mokėjimo sąlygas per kiek apmokėti, kredito limitai ; Tiekimo planavimas; Sistemoje išsaugoma visa informacija, išsiųsta tiekėjui.

Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia E-parduotuve. Pardavėjo teisės 4. Jei Pirkėjas bando pakenkti E-parduotuvės darbo stabilumui bei saugumui ar pažeidžia savo pirkimo galimybės sandėlyje, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar nutraukti jam galimybę naudotis E-parduotuve. Pardavėjas turi teisę koreguoti puslapyje esančią informaciją atsiradus naujiems šių taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimolaikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

Pardavėjas pasilieka teisę įmonės atostogų metu užsakymų nevykdyti ir jų vykdymo procesą prailginti tiek, kiek trunka oficialios įmonės atostogos. Pirkimo galimybės sandėlyje turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises. Pardavėjo įsipareigojimai ir atsakomybė 5. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis E-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 keturiolika dienų.

Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

Kilo minčių? Pasidalinkite!

Perkant išsimokėtinai būtina pirkimo galimybės sandėlyje banko nustatytomis prekių pirkimo išsimokėtinai taisyklėmis. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas. Prekių kokybės garantija 6.

Kiekvienos E-parduotuvėje parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Pirkimo galimybės sandėlyje neatsako už tai, kad E-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo prietaiso ypatybių. Pardavėjas prekėms baldams suteikia 24 mėnesių garantiją, jei nėra nurodyta pirkimo galimybės sandėlyje prekės aprašyme.

Pirkimo taisyklės 1. Bendrosios nuostatos 1.

Suteikiamos garantijos sąlygos yra aptartos svetainėje: www. Kitoms prekėms garantijos galioje Valstybės nustatyta tvarka. Jei prekei yra suteikiama papildoma ies mėnesių garantija, Pirkėjui įsigijus tokią prekę ši papildoma garantija įsigalioja automatiškai ir papildomų registracijos veiksmų Pirkėjui atlikti nereikia.

Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija. Garantija pradeda galioti, o baldas pirkėjo nuosavybėn atitenka tik po prekės perdavimo-priėmimo akto 3PA pasirašymo.

Pardavėjo garantija teikiama visai baldo konstrukcijai karkasuio baldo audiniui garantijas suteikia audinio gamintojas.

pirkimo galimybės sandėlyje

Pirkėjas praranda teisę į garantinį aptarnavimą, jeigu prekės buvo neteisingai transportuojamos, surenkamos, nebuvo laikomasi eksploatavimo taisyklių arba prekės buvo sugadintos tyčia.

Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka 7. Pirkėjas per 24 valandas laikotarpį informuojamas apie užsakymo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. Sąskaita faktūra išrašoma ir išsiunčiama 2 darbo dienų laikotarpyje po pranešimo apie užsakymo patvirtinimą išsiuntimo Pirkėjui nurodytu elektroniniu paštu, išskyrus atvejus, numatytus 4.

pirkimo galimybės sandėlyje

Pirkėjas, užsisakydamas prekes, atitinkamuose sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis, kurie tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo dalinio arba pilno avansinio apmokėjimo.

pirkimo galimybės sandėlyje

Prekės pereina Pirkėjo nuosavybėn po pilno Pirkėjo atsiskaitymo su Pardavėju ir pasirašius prekės perdavimo-priėmimo 3PA aktą. Po to, kai Pardavėjas patvirtina užsakymą, prekės kaina nekeičiama — išskyrus atvejus, kai prekės kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių apsirikimo pobūdžio klaidų ar kitų nuo Pardavėjo tiesioginės valios nepriklausančių objektyvių priežasčių esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams.

Jei klientas nesutinka įsigyti prekę pakeistąja kaina, klientas turi pirkimo galimybės sandėlyje atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai Pardavėją raštu ar elektroniniu paštu info lauksva.

Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, klientui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos už grąžinamą prekę per 14 dienų, išskyrus atvejus, numatytus 4. Prekių pristatymo paslauga ir atsiėmimas 8. Pristatymo paslauga — atskirai užsakoma paslauga, kurią galima užsakyti perkant Prekes šioje E-parduotuvėje. Prekės pristatomos kaip investuoti pirkti bitcoin paruošiamos atsiėmimui per Pardavėjo numatytą 14 darbo dienų laikotarpį nuo užsakymo patvirtinimo, išskyrus atvejus, numatytus 4.

Pragma - Splainas

Pristatymo paslauga apima tik prekės pristatymą Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu pristatymas iki durų. Užnešimo, surinkimo, senų baldų išvežimo, išnešimo paslaugos neteikiamos. Pristatymo paslauga laikoma atlikta, kai Pirkėjas ar jo atstovas priėmė prekę ir patvirtino tai savo parašu, pasirašydamas prekės perdavimo — priėmimo aktą 3PA ir įteikė originalų dokumentą su savo parašu įmonės darbuotojui arba atsiuntė pasirašytą elektroninę dokumento versiją el.

  • Internetinės akcijų pasirinkimo sandoriai
  • Tikslios atsargų apskaitos galimybės Orderio pirkimo galimybė Jis skirtas įvairaus profilio Lietuvos įmonėms ir pilnai atitinka visus LR įstatymų reikalavimus.

Pardavėjas neatsako, jei pilnas Pristatymo paslaugos įvykdymas negalimas dėl įvairių galimų aplinkybių, nepriklausančių nuo Pardavėjo force majeure. Pirkėjui atsisakius priimti prekę arba nurodytu adresu neradus Pirkėjo, prekė grąžinama į UAB Lauksva sandėlį, o Pirkėjas apie tai informuojamas elektroniniu paštu.

Pirkėjas, norėdamas pakartotinio pristatymo, turi apmokėti pakartotinės Pristatymo paslaugos mokestį.

Jei UAB Lauksva nusprendžia taikyti nemokamo pristatymo paslaugą, o šios akcijos laikotarpiu klientas gautą prekę nusprendžia grąžinti, antras nemokamas pristatymas nebetaikomas — visos tokio tipo akcijos, šiuo atveju nemokamas pristatymas, galioja tik pirmam prekės pristatymui. Jei esant trukdančioms aplinkybėms Pristatymo paslaugos atlikimo metu, už kurias Pardavėjas neatsako, Pirkėjas jas šalina einamuoju momentu ir dėl šios priežasties Pristatymo paslaugą atliekantys darbuotojai sugaišta daugiau laiko nei numatyta, t.

pirkimo galimybės sandėlyje

Pristatymo paslauga galima tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Visos Pristatymo paslaugos pirkimo galimybės sandėlyje Prekių atsiėmimo sąlygos su Pirkėju derinamos individualiai. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

Prekių atsiėmimą galima pasirinkti iš bet kurio adreso, nurodyto sąraše žr. Vilnius, Metalo g. Klaipėda, Baltijos pr. Šakiai, V. Kudirkos g. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 7 dienas, kurios pradedamos skaičiuoti nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento. Neatsiėmus prekių per nustatytą terminą, skaičiuojamas sandėliavimo mokestis: 0,3 proc. Sandėliavimo mokestis turi būti sumokamas prieš pasiimant prekę.

Pirkėjui atsiimant prekes, jos būna nesurinktos, supakuotos, prie prekės pridedama surinkimo instrukcija. Priimdamas ar atsiimdamas prekes Pirkėjas privalo su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti Pardavėjo patvirtintą ir el.

Pastebėjęs prekės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas privalo pažymėti tai prekės pirkimo galimybės sandėlyje 3PA akte.

  • Pasaulio prekybos sistemos klausimai
  • Bendraujant su klientais, dažnai tenka pastebėti, kad pirkimų, prekių žaliavų gavimo, patikros ir sandėliavimo procedūros labai menkai skaitmenizuotos, informacija renkama popierinių dokumentų pagrindu, dažnai vėluoja.

Pirkėjui priėmus prekes ir pasirašius prekės priėmimo-perdavimo 3PA aktą be pastabų, laikoma, kad perduota prekė yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo- pardavimo sutarties sąlygas.

Jeigu pažeidimus ir kitus pirkimo galimybės sandėlyje Pirkėjas pastebėjo vėliau, turi informuoti Pardavėją el. Atsiradusius defektus gamintojas įsipareigoja pašalinti per 30 darbo dienų nuo pretenzijos užregistravimo įmonėje, išskyrus atvejus, numatytus 4.

Pirkimo - pardavimo elektroninėje parduotuvėje statybumedis.lt taisyklės

Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui iš anksto su Pirkėju suderintais terminais. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Prekių grąžinimas 9. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR Ūkio ministro m. Negalima grąžinti prekės, rizikos vengimo strategija pirkimo galimybės sandėlyje lizingo būdu. Negalima grąžinti pagal individualų užsakymą gamintos prekės.