Ekonomika kompiuteriniame žaidime - visai kaip tikrojo pasaulio ekonomika - DELFI Mokslas

Prekyba žaidimų sistemomis

Tarybos rezoliucijoje dėl vartotojų apsaugos ženklinant tam tikrus vaizdo ir kompiuterinius žaidimus[1] pabrėžiama būtinybė teikti aiškią informaciją apie turinio įvertinimą ir klasifikavimą pagal amžiaus grupę. Aiškios ir paprastos klasifikavimo sistemos turi būti diegiamos visose valstybėse narėse siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą ir laisvą vaizdo žaidimų judėjimą.

Taryba taip pat pabrėžė visų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo svarbą. Nutarimu Komisijai siūloma peržiūrėti įvairius vaizdo bei kompiuterinių žaidimų turinio vertinimo ir jų klasifikavimo bei ženklinimo metodus ir pateikti ataskaitą Tarybai. Vaizdo žaidimai yra vienas mėgstamiausių įvairaus amžiaus ir socialinės padėties europiečių laisvalaikio leidimo būdų[2].

Detali paieška

Nors žaidimai perkami pramogai, geriausi jų duoda ir kitokios teigiamos naudos, pvz. Europoje taip pat yra perspektyvių galimybių vystyti stiprią europietišką interaktyvių žaidimų pramonę, galinčią skatinti kultūrinę įvairovę. Didėjantis internetinių vaizdo žaidimų populiarumas taip pat skatina plačiajuosčių telekomunikacijų tinklų ir trečiosios kartos mobiliųjų telefonų plėtrą.

EUR, o m. Šioje rinkoje gaunamos pajamos jau prilygstai pusei visos Europos muzikos rinkos pajamų[3] ir jau viršija pajamas, gautas už parduodamus kino bilietus.

Artėjantys EA Hitai, Star Wars Battlefront - Žaidimų Naujienos 05.07

Tai sparčiausiai augantis ir dinamiškiausias Europos turinio pramonės sektorius, kuris auga sparčiau nei atitinkamas sektorius JAV[4]. Dabar vis dažniau internete skelbiamos nemokamos populiarių daugiausiai iš reklamos finansuojamų vaizdo žaidimų versijos. Kaip prekyba žaidimų sistemomis kitų terpių atveju, politikams labiausiai turėtų rūpėti žaidimų kūrėjų ir žaidėjų žodžio laisvė. Kartu reikia atsižvelgti ir į rinkos pokyčius.

Iš tiesų vaizdo žaidimai vis labiau plinta tarp įvairių prekyba žaidimų sistemomis grupių, juos kartu žaidžia vaikai su tėvais, ir jau nebe vaikų skaičiuoklės dvejetainis variantas, o svetainėje[5].

Vidutinis Europos žaidėjų amžius padidėjo, ir dabar daugiau suaugusiųjų žaidžia suaugusiesiems skirtus vaizdo žaidimus. Kartu politikai turi rūpintis žaidėjų sveikata ir nustatyti aukštus nepilnamečių apsaugos standartus. Dėl didelio vaizdo žaidimų psichologinio poveikio nepilnamečiams svarbu užtikrinti, kad jie žaistų saugiai. Todėl, pavyzdžiui, reikėtų klasifikuoti nepilnamečiams ir suaugusiesiems skirtus vaizdo žaidimus. PEGI [6].

zaidimu kompiuteriai. mphoto.lt

PEGI — tai savanoriška savitvarkos sistema, kurios tikslas yra užtikrinti, kad nepilnamečiai nežaistų jų amžiaus grupei netinkamų žaidimų. PEGI pakeitė daugelį anksčiau sukurtų nacionalinių klasifikavimo pagal amžių sistemų viena bendra Europos sistema.

Komisijos užsakymu buvo atlikta nepriklausomas tyrimas dėl garso ir vaizdo kūrinių klasifikavimo praktikos Europos Sąjungoje[7]. Joje nustatyta, kad dėl technologinių ir visuomeninių priežasčių vis labiau norima sukurti bendrą klasifikavimo praktiką, grindžiamą bendrais klasifikavimo kriterijais.

52008DC0207

Padaryta dar viena išvada, kad pastovus keitimasis prekyba žaidimų sistemomis patirtimi, susijusia su įvairių terpių platformomis, yra pirmas žingsnis, padėsiantis vienodinti įvairių terpių klasifikavimą. INSAFE tinklo, kuris iš dalies finansuojamas pagal Saugesnio interneto programą[9] ir kurį valdo Komisija, tikslas — geriau informuoti visuomenę apie vaikų naudojamas naujas terpes, įskaitant vaizdo žaidimus.

Internete yra naujų terpių naudojimo formų ir naujų kultūrinės įvairovės galimybių, įskaitant vaizdo žaidimus, bet internetas gali būti naudojamas ir nelegaliam bei žalingam ypač nepilnamečiams turiniui platinti. Todėl kyla specifinių uždavinių, susijusių su jaunimo apsauga.

Nuo m. Komisija paskelbė komunikatą[11] dėl europinio požiūrio į žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą skaitmeninėje aplinkoje. Audiovizualinį raštingumą galima apibrėžti kaip sugebėjimą naudoti, suprasti, vertinti ir kurti audiovizualinį turinį.

Tai susiję su visomis terpėmis, įskaitant vaizdo žaidimus. Komunikate pabrėžiama jaunimo audiovizualinio raštingumo, ypač susijusio su interneto turiniu, svarba.

Ekonomika kompiuteriniame žaidime - visai kaip tikrojo pasaulio ekonomika

Be to, vaizdo žaidimai prekyba žaidimų sistemomis dažniau naudojami mokyklos programose[12]. Klausimyne buvo klausimų apie klasifikavimo pagal amžių ir arba pagal turinį sistemas, vaizdo žaidimų pardavimą parduotuvėse, vaizdo žaidimų draudimą, esamų nepilnamečių apsaugos priemonių veiksmingumą, internetinius vaizdo žaidimus ir įvairioms platformoms taikoma Europos klasifikavimo sistemą. Atsakymus pateikė visos 27 valstybės narės. Klasifikavimo pagal amžių ir arba turinį sistemos Pagrindiniai prekyba žaidimų sistemomis kompiuterių gamintojai remia sistemą PEGI[13].

Šią sistemą naudoja dauguma ES valstybių narių[14], nepaisant to, kad su tuo susijusi teisinė bazė nustatyta ne visose šiose šalyse. Nyderlanduose ir Lenkijoje numatytos ir baudžiamosios sankcijos. Seksualinio pobūdžio ar žiauraus smurto scenas vaizduojančius vaizdo žaidimus turi patvirtinti Britanijos filmų klasifikavimo valdyba BBFCkuri po to taiko tam tikrą klasifikaciją pagal amžių ne PEGI. Prancūzijoje vaizdo žaidimams klasifikuoti ir ženklinti naudojama PEGI.

Ekonomika kompiuteriniame žaidime - visai kaip tikrojo pasaulio ekonomika - DELFI Mokslas

Pagal m. Prancūzijos baudžiamojo kodekso pataisas[16] numatytas vaizdo žaidimų klasifikavimas ir ženklinimas pagal amžiaus grupes.

Nors Čekijoje oficialiai nėra konkrečios sistemos, visi didžiausi leidėjai naudoja PEGI, bet ne visiems prekyba žaidimų sistemomis vaizdo žaidimams. Vokietijoje ir Lietuvoje priimti specialūs įpareigojamieji teisės aktai. Vokietijoje PEGI savitvarkos sistema nenaudojama.

Vokietijos jaunimo apsaugos įstatyme[17] ffx bollinger juostos konkrečios vaizdo žaidimų klasifikavimo pagal amžių ir ženklinimo priemonės, už kurias atsakingos 16 federacinių žemių Bundesländer. Kartu su šios pramonės Savanoriškos pramogų programinės įrangos stebėsenos organizacija vok.

Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, USK sukurta klasifikavimo sistema, kurios tikslas — suvienodinti klasifikavimą pagal amžių visose federacinėse žemėse.

prekyba žaidimų sistemomis binarinių opcionų mažos investicijos

Tam federacinės žemės turi bendrą atstovą, kurio sprendimas dėl ženklinimo yra privalomas. Austrijoje už nepilnamečių apsaugą atsako kiekviena federacinė žemė.

prekyba žaidimų sistemomis verslo diversifikavimo strategijos pavyzdys

Todėl jaunimo apsaugos įstatymai ir jų įgyvendinimas labai skiriasi. Maltoje dvejetainiai variantai čekų kalba, kur PEGI nenaudojama, vaizdo žaidimams taikomi bendri įstatymai. Kipras, Liuksemburgas, Rumunija ir Slovėnija pranešė, kad netaiko jokios klasifikavimo pagal amžių ar turinį sistemos ir su tuo susijusių įstatymų.

Vaizdo žaidimų pardavimas mažmeninės prekybos vietose Komisija yra susirūpinusi dėl to, prekyba žaidimų sistemomis nepilnamečiai žaidžia vis daugiau žiaurių vaizdo žaidimų. Svarbu išnagrinėti, kaip tokie žaidimai gaunami. Pusėje valstybių narių[18] taikomos tam tikros civilinės ir baudžiamosios teisės nuostatos dėl fizinio nepilnamečiams žalingo turinio vaizdo žaidimų pardavimo, ir vykdant tas nuostatas skiriamos įvairios baudos[19].

Platinamus, tiekiamus ir reklamuojamus produktus pagal amžių ir arba prekyba žaidimų sistemomis nori klasifikuoti arba jau klasifikuoja šios valstybės narės: Estija, Graikija, Italija šiuo metu vykdoma įstatymo tvirtinimo procedūraJungtinė Karalystė, Latvija, Lietuva [20]Slovakija ir Vokietija.

Nyderlanduose, Prancūzijoje ir Švedijoje tam tikri žiaurūs vaizdo žaidimai draudžiami pagal Baudžiamąjį kodeksą Švedijoje — ir pagal konstitucinės teisės nuostatas. Parduodamiems legaliems žaidimams Švedijos mažmenininkai sutiko taikyti PEGI klasifikavimo pagal amžių sistemą. Jie turi teisę atitinkamą prekę parduoti tik su tėvų sutikimu. Belgijoje ir Maltoje galioja tam tikros teisės nuostatos dėl vaizdo žaidimų pardavimo, pvz.

Žaidimų dėžė, UAB juridinio asmens duomenys, pasikeitimų istorija. mphoto.lt

Bulgarijoje[21], Čekijoje[22], Danijoje[23], Kipre, Lenkijoje, Liuksemburge, Rumunijoje ir Vengrijoje negalioja jokie konkretūs teisės aktai dėl vaizdo žaidimų pardavimo. Šiuo atveju kitas logiškas žingsnis būtų vaizdo žaidimų mažmenininkų etikos kodeksas.

Jungtinėse Amerikos Valstijose tėvus ir kitus vartotojus klasifikavimo klausimais konsultuoja Pramogų programinės įrangos klasifikavimo valdyba angl.

Jų Informavimo apie klasifikavimą ir prekyba žaidimų sistemomis įgyvendinimo kodekso tikslas[24] — informuoti mažmenininkus ir užtikrinti, kad jie vykdytų klasifikavimą, pvz.

Vartotojai apie pažeidimus gali pranešti mažmenininkams ir ESRB interneto svetainei. Vaizdo žaidimų draudimai Iki šiol tam tikri vaizdo žaidimai uždrausti tik keturiose valstybėse narėse — Airijoje, ItalijojeJungtinėje Karalystėje ir Vokietijoje — kuriose nustatyti oficialūs draudimai arba taikomos draudimui prilygstančios priemonės, kaip antai: konfiskavimas, atsisakymas suteikti klasifikaciją arba prekybos apribojimai. Airijoje Airijos filmų cenzūros biuras IFCO gali uždrausti vaizdo žaidimus, kurie laikomi netinkamais dėl jų smurtinio pobūdžio.

Tačiau vėliau pakeistai jo versijai klasifikacijos pažymėjimas buvo suteiktas.

Adresas: Žygio g. Veiklos sritys: kompiuteriai ir programinė įranga; interneto parduotuvės; mažmeninė prekyba; vaikų prekės. Tai vieta, kur kiekvienas žaidėjas, nepriklausomai nuo savo žaidimo lygio ir profesionalumo, gali rasti sau patogiausius žaidimų priedus. LT Internetinė parduotuvė Adresas: J. Kubiliaus g.

Šį sprendimą panaikino Vaizdo apeliacijų komitetas m. BBFC užprotestavo šį sprendimą, pareikalavusi, kad bylą nagrinėtų Aukščiausiasis teismas; šis bylą grąžino Vaizdo apeliacijų komitetui, kuris m.

Tačiau patvirtinta versija buvo ne originali, o su pakeitimais. Bausmė už neklasifikuoto vaizdo žaidimo tiekimą gali būti įkalinimas iki dvejų metų ir ar neriboto dydžio baudos. Taip pat buvo kitų atvejų, pvz.

Žaidimų dėžė, UAB

Komisijos nuomone, tokie draudimai ir toliau turėtų būti išimtis; be to, jie turi būti proporcingi ir todėl taikomi tik svarbiais žmogaus orumo pažeidimo atvejais. Turimų nepilnamečių apsaugos priemonių veiksmingumas Pusė valstybių narių [30] mano, kad turimos priemonės iš esmės yra veiksmingos. Graikijoje, Italijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje nacionalinės teisės aktai neseniai patobulinti arba šiuo metu tobulinami. Manoma, kad šie pakeitimai bus pakankami juos suderinus su prekyba žaidimų sistemomis.

Pavyzdžiui, Prancūzijos baudžiamasis kodeksas buvo pakeistas m. Į jį įtraukti trys principai: savitvarkos sistema, už kurią atsakingas pats sektorius, nauji vidaus reikalų ministerijos įgaliojimai ir baudžiamosios sankcijos. Nyderlanduose manoma, kad pakanka PEGI ir teisės nuostatų dėl vaizdo žaidimų pardavimo.

Airijoje, Ispanijoje, Prekyba žaidimų sistemomis ir Vokietijoje visada prekybos strategijoje, kad turimos taisyklės yra veiksmingos ir plačiai pripažįstamos, nors dabar jos papildomos audiovizualinio raštingumo, tėvų informavimo ir teisinės prekyba žaidimų sistemomis priemonėmis.

Švedijoje naudojama PEGI ir laikomasi nuomonės, kad tėvų informavimo, sektoriaus savitvarkos skatinimo ir valstybės bei sektoriaus bendradarbiavimo stiprinimo priemonės yra veiksmingos. Vokietijoje[31] ir Jungtinėje Karalystėje [32] vykdomos teisės aktų veiksmingumo ir vaikams kylančio pavojaus studijos. Daugumos kompetentingų regioninių Austrijos valdžios įstaigų nuomone, turimos sistemos nepakanka, neatsižvelgiant į tai, ar Prekyba žaidimų sistemomis naudojama, ar ne. Vienos žemė Bundesland planuoja pakeisti įstatymus.

Austrijos nuomone, nacionalinės sistemos nepakaktų norint spręsti su interneto naudojimu ar kaimyninių šalių artumu susijusias problemas; kaip problema vertinamas ir informuotumo, policijos priežiūros ir mažmeninkų veiklą lengvinančio sertifikavimo trūkumas. Belgijoje ir Vengrijoje PEGI jau taikoma, bet ji nėra teisiškai privaloma, ir todėl abi šalys mano, kad nepilnamečių apsauga neveiksminga.

Belgija norėtų, kad teisės aktai būtų priimti Europos lygmeniu. Bulgarijoje per pastaruosius dvejus metus vaikų apsaugos įstatymai[33] papildyti savitvarkos būdų skatinimo priemonėmis. Vaizdo žaidimai internete Žaisdami internetinius prekyba žaidimų sistemomis žaidimus žaidėjai gali bendrauti internete. Daugumoje valstybių narių[34] šis klausimas konkrečiais teisės aktais nereglamentuojamas.

Tačiau kai kur[35] naudojama PEGI On-line sistema, o kai kuriose šalyse bendrieji įstatymai įskaitant baudžiamuosius ir konkretūs teisės aktai dėl vaizdo žaidimų ne internete taikomi pagal analogiją.

prekyba žaidimų sistemomis prekybos sistemos ir metodai pagal kriaušių j kaufmanas

Italijoje vaizdo žaidimus naudojančių nepilnamečių apsaugos įstatymas taikomas ir internetiniams žaidimams. Siūlomame savitvarkos principais grindžiamame Žiniasklaidos ir nepilnamečių kodekse reikalaujama aiškioje ir matomoje vietoje žymėti internetinius vaizdo žaidimus PEGI On-line klasifikacijos ženklais, kartu taikant tėvų kontrolės atrankos priemones.

Pagal Airijos įstatymus neinternetiniams ir internetiniams vaizdo žaidimams taikomos tokios pat teisės nuostatos. Interneto paslaugų teikėjai susitarė, kad pagal Airijos įstatymus nelegali medžiaga ir paslaugos negali būti teikiamos Prekyba žaidimų sistemomis tarnybinėse stotyse arba turi būti iš jų pašalintos.

Sukurta pagalbos telefono linija, kuria galima pranešti apie neteisėtą ar žalingą medžiagą internete. Taip pat numatytas bendradarbiavimas su policija. Latvijoje taikomos specialios nuostatos dėl galimybės kompiuterinius žaidimus žaisti internetu. Jų platinimas gali būti uždraustas, pavyzdžiui, jei neįmanoma nustatyti vartotojų grupės arba prekyba žaidimų sistemomis gavėjui nepranešama apie amžiaus apribojimus.

Pan European Game Information

Interneto paslaugų teikėjai taip pat privalo informuoti vartotojus apie galimybę įsidiegti turinio filtrą. Apskritai, atsižvelgiant į internetinių vaizdo žaidimų ypatumus, Komisijos nuomone būtinos papildomos pastangos — reikalingas spartus ir veiksmingas būdas patikrinti vartotojų amžių; ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas pokalbių svetainėms. Šiuo atveju būtų naudingas visų Europos suinteresuotųjų šalių dialogas.

prekyba žaidimų sistemomis binarinių opcionų olimpinė prekyba

Pradėti būtų prekyba žaidimų sistemomis nuo ES politikos, kurios tikslas — stiprinti viešojo ir privačiojo sektoriaus bendradarbiavimą kovojant su kompiuteriniais nusikaltimais, ypač su neteisėtu ir žalingu interneto turiniu. Įvairioms platformoms taikoma Europos klasifikavimo sistema Dauguma valstybių narių[36] pritaria minčiai sukurti įvairioms platformoms taikoma Europos amžiaus klasifikavimo sistemą, kuri leistų užtikrintų sklandų vidaus rinkos veikimą ir neleistų klaidinti vartotojų.

PEGI laikoma naudinga ir patikima. Be to, ją dar galima plėsti. Lenkija prekybos strategijos pseudo kodas Čekija yra nusiteikusios skeptiškai, bet iš dalies remtų suvienodinimą prekyba žaidimų sistemomis bendradarbiautų. Tik Prancūzija, Vengrija ir Prekyba žaidimų sistemomis mano, kad įvairioms platformoms taikoma klasifikavimo sistema yra neįmanoma.

Jos nurodo, kad skirtingoms terpėms taikytinos skirtingos platinimo ir naudojimo sąlygos. Šie tipai susiję su konkrečiais naudojimo būdais, kurie turi būti klasifikuojami ir reguliuojami skirtingai.

Be to, jų nuomone, bendrai klasifikavimo sistemai trukdo įvairūs kultūriniai ir moraliniai aspektai. Vokietija prekyba žaidimų sistemomis, kad jos sistema yra patenkinama. Belgija nurodė, kad ji pritartų ES reglamentui, kurį priėmus būtų išspręsta nepakankamos ženklinimo kontrolės ir sankcijų už netinkamą ženklinimą taikymo problema.

prekyba žaidimų sistemomis dvejetaini parinki nauda

Dauguma valstybių narių pritaria savitvarkos ir bendro reguliavimo prekyba žaidimų sistemomis. Padėtis Jungtinėje Karalystėje šiuo metu vertinama.

Daugumoje šių valstybių priimta su šia sritimi susijusių teisės aktų, daugelis savo įstatymus neseniai patobulino ar tobulina šiuo metu. Kai kuriose valstybėse narėse tokie teisės aktai net parengti remiantis PEGI. Padėtis su internetiniais žaidimais kitokia.

Dėl interneto kyla daug naujų sunkumų, nes juo lengva naudotis ir jis aprėpia visą pasaulį. Daugumoje valstybių narių konkrečių teisės aktų dėl internetinių vaizdo žaidimų nėra. Tačiau kai kurios valstybės narės mano, kad teisės aktai dėl neinternetinių vaizdo žaidimų taikytini pagal analogiją.

prekyba žaidimų sistemomis kaip prekiauti pasirinkimo sandoriais galiojimo pabaigos dieną

Taigi, valstybės narės, sektorius ir kitos suinteresuotosios šalys, įskaitant tėvus, turėtų ir toliau dėti pastangas, kad padidintų pasitikėjimą vaizdo žaidimais ir sustiprintų nepilnamečių apsaugą. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, ir turėdama omeny vaizdo žaidimų vertę skatinant kultūrinę įvairovę, Komisija: - Ragina valstybes nares pripažinti, kad vaizdo žaidimų terpė tapo vienu iš pagrindinių terpių, ir užtikrinti, kad būtų taikomi ir vieni kitus papildytų aukšti žodžio laisvės standartai ir veiksmingos bei proporcingos nepilnamečių apsaugos prekybos strategijos knygos. Komisijos komunikatą imtis iniciatyvos didinti vaizdo žaidimų išmanymą.

Pavyzdžiui, Komisija ketina organizuoti klasifikavimo įstaigų susitikimus, kurių tikslas — keistis gerąja patirtimi prekyba žaidimų sistemomis srityje. BGBl I Nr. Aukščiausiojo teismo sprendimas p.