Uploaded by

Vielos baliustrados sistemos nz

Ženklo išregistravimas iš dalies Negaliojančios ar panaikintos registracijos.

Ženklo išregistravimas Apeliacinio skyriaus sprendimai Apeliacijos Protestai Paraiškos Paraiškos atšaukimas. VPB oficialus biuletenis skelbiamas 2 kartus per mėnesį 10 ir 25 dienomis. Jeigu kalendorinio mėnesio 10 ar 25 diena yra nedarbo diena, VPB biuletenis paskelbiamas kitą po šios datos einančią darbo dieną. Iš anksto apskaičiuota konkreti paskelbimo diena yra nurodoma VPB biuletenio abiejų dalių tituliniuose lapuose.

Kiekvieno mėnesio 10 dieną skelbiamame VPB biuletenio numeryje skelbiami Lietuvos Respublikos Patentų, Dizaino, Prekių ženklų registrų duomenys už laikotarpį nuo ankstesnio mėnesio 16 dienos iki to mėnesio paskutinės dienos bei kita paskelbimo dieną aktuali oficiali informacija.

Kiekvieno mėnesio 25 dieną skelbiamame VPB biuletenio numeryje skelbiami Lietuvos Respublikos Patentų, Dizaino, Prekių ženklų registrų duomenys už laikotarpį nuo einamojo mėnesio nuo 1 iki 15 dienos bei kita paskelbimo dieną vielos baliustrados sistemos nz oficiali informacija. Dizaino išregistravimas Negaliojančios ar panaikintos registracijos.

Lietuvos Respublikos Prekių ženklų įstatymą Nr. VIII Paskelbtos registracijos pagal Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 16 straipsnį OUE RESPOMAR, Mahtra strTallinn, EE Gražina Pečiulienė, 38, Bajorų kelLT Vilnius, LT SAN MARTI SALVODORE 33 anyžių degtinė; anyžių likeris; aperityvai; aperityvai virškinimą skatinantys likeriai ir spiritiniai gėrimai ; arakas; baijiu kiniškas distiliuotas alkoholinis gėrimas ; brendis; degtinė rusiška ; distiliuoti gėrimai; džinas; kiurasao vielos baliustrados sistemos nz ; kokteiliai; kriaušių sidras; likeriai; midus; nira svaigusis cukranendrių gėrimas ; pikė vynuogių išspaudų vynas ; pipirmėčių likeriai; ryžių degtinė; romas svaigusis gėrimas ; sakė japoniška ryžių degtinė ; sidras; spiritinės esencijos; spiritiniai ekstraktai; spiritiniai gėrimai; sumaišyti svaigieji gėrimai išskyrus alaus gėrimus ; svaigieji gėrimai išskyrus alų ; svaigieji gėrimai su vaisiais; trauktinės karčiosios ; vaisių ekstraktai spiritiniai ; viskis; vynas; vyšnių degtinė.

Šidlauskas ir partneriai, UAB, K. Būgos g. Dariaus ir S. Girėno g.

Stepono g. Goštauto g. Vileišio g. Ženklo išregistravimas iš dalies Iš dalies negaliojančios ar panaikintos registracijos.

vielos baliustrados sistemos nz

Ženklo išregistravimas Negaliojančios ar panaikintos registracijos. Žabolienės, apeliaciją Nr. ANZ dėl prekių ženklo Jauskitės gerai paraiškos Nr. VIII redakcija, galiojusia iki m. SPRENDIMO MOTYVAI Paraiška žymeniui Jauskitės gerai paraiškos Nr įregistruoti VPB paduotažymuo skirtas 35 klasės paslaugoms mažmeninė ir didmeninė prekyba farmacijos, veterinarijos ir higienos preparatais bei medicinos reikmenimis; klientų lojalumo programų administravimas; informacijos rinkimas kompiuterinėse duomenų bazėse; mugių rengimas komercijos ar reklamos reikmėms ; pavyzdžių platinimas; prekių užsakymų administracinis tvarkymas; reklama mokėk už paspaudimą; rinkotyra; verslo informacija; viešas reklamavimas, 41 klasės paslaugoms sveikatos švietimas; sveikatos klubų paslaugos; sporto stovyklų paslaugos; sporto renginių organizavimas; instruktavimas; sveikatos mokymo kursai; mokymas; seminarų rengimas ir vedimas; pramogų paslaugos, 44 klasės paslaugoms sveikatos įvertinimas, sveikatos konsultacijos; sveikatos priežiūra; farmacininkų konsultacijos; receptų išrašymo farmacininkų paslaugos; medicinos pagalba.

VPB ekspertas, atlikęs pareikšto registruoti žymens Jauskitės gerai paraiškos Nr ekspertizę dėl žymens atitikimo PŽĮ 6 straipsnio reikalavimams, priėmė vielos baliustrados sistemos nz šio ženklo neregistruoti.

VPB eksperto sprendimas grindžiamas tuo, kad pareikštas registruoti ženklas neatitinka PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktų bei 6 straipsnio 2 dalies reikalavimų pakartotinai atlikus pareikšto registruoti žymens Jauskitės gerai paraiškos Nr ekspertizę, sprendimas neregistruoti ženklo paliktas galioti. Nesutikdamas su šiuo eksperto sprendimu, pareiškėjas padavė rašytinę apeliaciją su motyvuotu prašymu peržiūrėti pakartotinės ekspertizės metu priimtas išvadas. Apeliacijos teisiniai pagrindai PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktai bei 6 straipsnio 2 dalis.

PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, kad žymuo nepri pažįstamas ženklu ir neregistruojamas arba įregistruoto ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis neturi jokio skiriamojo požymio. Pagal susiformavusią teismų praktiką ženklo skiriamasis požymis turėtų būti vertintinas, pirma, at sižvelgiant į prekes ar paslaugas, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, ir, antra, į tai, kaip atitinkama visuomenė jį suvokia m.

II26 punktas. Žymenys, kuriuos sudaro reklaminiai šūkiai, neregistruotini, jeigu atitinkama visuomenė juos vielos baliustrados sistemos nz tik kaip reklaminę priemonę. Tačiau jie laikomi turinčiais skiriamąjį požymį, jeigu be reklaminės funkcijos visuomenė juos suvokia kaip nurodančius atitinkamų prekių ar paslaugų komercinę kilmę ESINT prekių ženklų nagrinėjimo gairės toliau - GairėsB dalis, 4 skirsnis, Šūkiai, Skiriamojo požymio vertinimas.

vielos baliustrados sistemos nz

Šiose gairės pažymėta, kad vielos baliustrados sistemos nz gali turėti skiriamąjį požymį, jeigu jis vertinamas ne tik kaip reklamos žinutė, kuria pagiriamos atitinkamų prekių ar paslaugų savybės. VPB eksperto sprendime nurodyta, kad pareikštas ženklas Jauskitės gerai yra žodinis ženklas, sudarytas iš dviejų prasminių lietuvių kalbos žodžių: jausti vielos baliustrados sistemos nz patirti vidinius ar išorinius dalykus, jausti malonumą, skausmą, baimę, laimę ir pan.

  • Lithuania No. Date W
  • VPB oficialus biuletenis skelbiamas 2 kartus per mėnesį 10 ir 25 dienomis.
  • Fx parinkčių našumas

Taigi žodžių junginys Jauskitės gerai nepakeičia žymenį sudarančių žodžių prasmės ir nesuteikia kokios nors visiškai naujos prasmės, nei nurodytoji. Tokiu būdu minėtas žymuo registruojamų paslaugų atžvilgiu savo semantiniu turiniu nurodo pagiriamąją informaciją, aiškiai ir vienareikšmiškai teigiant, kad teikiamos paslaugos lems vartotojo gerą fizinę ir vidinę būseną, turės teigiamos įtakos jo gyvenimui bendrąja prasme, tai paslaugos, turinčios tik teigiamas ypatybes, yra tinkamos, naudingos.

Žodžių junginys jauskitės gerai nepasižymi neįprasta gramatine struktūra, lingvistinėmis ar stilistinėmis priemonėmis, originalumo, žodžių žaismo, netikėtumo ar kitais elementais, kurie padėtų vartotojui išskirti vielos baliustrados sistemos nz žodžių junginiu pažymėtą prekę ar paslaugą iš kitų prekių ar paslaugų tarpo, identifikuojant atitinkamų prekių ar paslaugų komercinę kilmę.

Kaip jau buvo minėta anksčiau, prekybos strategijos terminai suvokimas turi būti vertinamas prekių ar paslaugų, kurioms žymuo registruojamas, atžvilgiu. Google paieškos sistema, įvedus žodžius jauskitės gerai pateikia plataus diapazono informaciją, įvairių prekių bei paslaugų atžvilgiu taip pat ir 35, 41 bei 44 klasių paslaugųkurių tikslas, kad vartotojas jaustųsi gerai.

Minėtoje sistemoje randama informacija nėra išimtinai susijusi tik su pareiškėju, be to junginio naudojimas yra tokio pobūdžio, kad vartotojo negalėtų būti suvokiamas kaip prekių ženklas, o tiesiog kaip reklaminio pobūdžio informacija pvz. Taigi žodžių junginys jauskitės gerai tik perteikia mintį, kad platus spektras prekių bei paslaugų neišskiriant 35, 41 bei 44 klasių paslaugų, kurioms žymuo pareikštas registruoti pasižymi tik teigiamais ir naudingais aspektais, pasinaudojęs šiomis paslaugomis vartotojas pajus vidinį ar išorinį pasitenkinimą, paslaugos turės teigiamą poveikį vartotojo kasdieniniam gyvenimui, taigi vartotojas jausis gerai.

Jau anksčiau minėtose Gairėse pažymima, kad tai, kad iš šūkio nėra aišku, kokios tos savybės, t. Pareikštame žymenyje Jauskitės gerai panaudotas žodis gerai kelia teigiamas emocijas, dažnai naudojamas rinkodaros srityje, skatinant vartotojus pasinaudoti konkrečiomis prekėmis ar paslaugomis.

Lithuania No. 6-14 Date 6-25-14 W453

Atitinkamas vartotojas iš karto atpažins ir suvoks žymenį Jauskitės gerai kaip reklaminį pagiriamąjį žodžių derinį, pažymintį tai, kad paslaugos nukreiptos į vartotojo gerą savijautą, bet ne kaip komercinės kilmės nuorodą. VPB eksperto sprendimas taip pat buvo grindžiamas PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 4 punktu, kuris nustato, kad žymuo nepripažįstamas ženklu ir neregistruojamas arba įre gistruoto ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis žymi arba nurodo tik prekių rūšį, kiekį, kokybę, paskirtį, vertę, geografinę kilmę, prekių pagaminimo ar paslaugų teikimo laiką, pagaminimo būdą arba kitas pre kių ir ar paslaugų charakteristikas.

vielos baliustrados sistemos nz

Pagal šias nuostatas negali būti registruojami žymenys, kurie tiesiogiai žymi prekę ar paslaugą, kurioms jie yra registruojami, ar nu rodo kurią nors iš pagrindinių jų savybių. Nagrinėjamu atveju reikalinga įvertinti žymens reikšmę registruojamų prekių bei paslaugų atžvilgiu.